PredigtenAktiver filter: Pastor: Christian Rupp (x)
Buch: Lukas (1), Roemer (1).
Datum: February (1), August (1)
Gottes Handschrift in der Schöpfung
Roemer 1:19-22
Predigt von Christian Rupp vom 20. August 2017.
Messias-Wunder
Lukas 5:12-16
Predigt von Christian Rupp vom 12. Februar 2017.